Twój koszyk

  • Suma: 0,00 zł
  • Produktów: 0
Koszyk jest pusty

Katolit lub woda żywa.
Jakie właściwości posiada katolit?

 

Katolit nieprzypadkowo jest zwany wodą żywą. Posiada on szereg unikalnych właściwości.

Katolit jest silnym przeciwutleniaczem, efektywnie wyszukuje i likwiduje wolne rodniki.
O niebezpieczeństwie wolnych rodników mówią lekarze i naukowcy. Rozwój wielu chorób, takich jak: astma, zapalenie stawów, rak, cukrzyca, arteroskleroza, choroby serca, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, depresje, itp. związany jest z działalnością wolnych rodników.


Czym są wolne rodniki i dlaczego są tak niebezpieczne dla naszego organizmu?


Wolne rodniki – to molekularne cząstki, posiadające na zewnętrznej orbicie elektronowej jeden lub kilka nieparzystych elektronów, co sprawia, że są szczególnie aktywne i „agresywne”.

Wolne rodniki dążą do przyjęcia brakujących elektronów za wszelką cenę i dlatego zabierają je od otaczających cząsteczek. Uszkadzają ich struktury, a przecież właśnie z cząsteczek zbudowane są nasze narządy i tkanki!
Wolne rodniki posiadają ulubione cele ataku, np. DNA – kwas, zapewniający przechowywanie i przekaz informacji genetycznej. Gdy wolne rodniki atakują DNA, następuje uszkodzenie kodu genetycznego komórki. W najlepszym przypadku czyni to komórkę bezużyteczną i niezdolną do pełnienia swoich funkcji, w gorszym przypadku komórka staje się chora. W najgorszym zaś rozwoju zdarzeń komórka mutuje, co jest uwarunkowane zakwaszeniem, spowodowanym przez wolne rodniki. Staje się onkologicznie złośliwa.
Proces starzenia się organizmu, a także choroby takie jak: rak, zwyrodnienie stawów, zawał serca, osłabienie układu odpornościowego wiążą się właśnie z uszkodzeniem struktury DNA przez wolne rodniki. (proszę kliknąć w tę linijkę, aby zobaczyć film na temat szkodliwego wpływu wolnych rodników na DNA komórki).

Katolit („woda żywa”) potrafi chronić cenną informację genetyczną DNA.

Artykuł naukowców japońskich pt. „Mechanizm antyoksydacyjnego efektu wody zredukowanej (jonizowanej), otrzymanej metodą elektrolizy, przeciwko działalności wolnych rodników” udowodnił wysoką antyoksydacyjną aktywność katolitu oraz jego zdolność do ochrony DNA. Zobaczyć to można na poniżej przedstawionym wykresie.

  • • Kolumna 2 pokazuje nieuszkodzone DNA
  • • Kolumna 3 pokazuje DNA, uszkodzone przez wolne rodniki – nadtlenkiem wodoru (Н2О2)
  • • Kolumna 4 pokazuje DNA, uszkodzone przez wolne rodniki – nadtlenkiem wodoru (Н2О2) z dodatkiem roztworu KOH (wodorotlenku potasu)
  • • Kolumna 5 pokazuje DNA, uszkodzone przez wolne rodniki – nadtlenkiem wodoru (Н2О2) z dodatkiem roztworu КCl (chlorku potasu)
  • • Kolumny 6 i 7 pokazują gwałtowne zmniejszenie uszkodzenia DNA, przez wolne rodniki (nadtlenkiem wodoru Н2О2) po dodaniu katolitu

 

Katolit zwiększa aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy.

Bóg lub przyroda widocznie przewidzieli możliwość uszkodzenia naszego organizmu przez wolne rodniki, dlatego stworzyli dla nas dwa systemy ochrony antyoksydacyjnej.
Jeden z nich znajduje się wewnątrz nas – są to fermenty antyoksydacyjne, wytwarzane przez organizm. Najbardziej znane z nich to - SOD - katalaza oraz peroksydaza. Katalizują one reakcje w wyniku, których toksyczne wolne rodniki i nadtlenki zmieniają się w nieszkodliwe związki. (Klikając w tę linijkę można zobaczyć film, w którym zostało przedstawione, w jaki sposób SOD i katalaza bronią nasze komórki przed uszkodzeniem, spowodowanym przez wolne rodniki).
Badania japońskich i amerykańskich uczonych udowodniły, że woda żywa z jednej strony zwiększa aktywność SOD i katalazy, z drugiej zaś strony samodzielnie wyłapuje i neutralizuje toksyczne wolne rodniki, wykazując podobne właściwości, co fermenty katalazy i SOD.


Katolit zwiększa antyoksydacyjną aktywność kwasu askorbinowego.

Przeciwultaniacze znajdują się nie tylko wewnątrz naszego organizmu, ale także poza nim – w naszym pokarmie. Najbardziej znanymi z nich są witaminy E, B, A i C.
Witamina C lub kwas askorbinowy jest najbardziej popularnym antyoksydantem, rozpuszczalnym w wodzie.

Przez 1 sekundę witamina C likwiduje 1010 cząsteczek hydroksylu lub 107 cząsteczek anion-rodnika ponadtlenkowego. Badania znanego naukowca Chirachata we współautorstwie z pracownikami z Instytutu Badań Technologii Komórkowych w Japonii udowodniły, że przy dodaniu zasadowej wody jonizowanej do kwasu askorbinowego (witaminy C), jego aktywność antyoksydacyjna zwiększa się ponad dwukrotnie.

А (czerwony słupek) – aktywność kwasu askorbinowego w zwykłym roztworze.
R+A (zielony słupek) – aktywność kwasu askorbinowego w wodzie jonizowanej.