Twój koszyk

  • Suma: 0,00 zł
  • Produktów: 0
Koszyk jest pusty

 

Woda jonizowana od wody zwykłej różni się dwoma, ale jakże istotnymi,  parametrami:  wskaźnikiem pH i potencjałem reakcji oksydacyjnej (ORP potencjałem utlenienia-redukcji ).

PIĘĆ ZALET WODY ALKALICZNEJ


1. Przeciwutleniacz naturalny

NEGATYWNY ORP (-150 ...- 250 mV) – oznacza, że w wodzie alkalicznej są wolne elektrony, tj. elektrony, które mogą być przekazane. Ta właściwość jest szczególnie skuteczna przy neutralizacji szkodliwych skutków wpływu wolnych rodników.

Jak wiadomo wolne rodniki to cząsteczki, którym brakuje jednego elektronu. Są to nadtlenki, cząsteczki tlenu bez jednego elektronu, etc. W organizmie powstają one w procesie reakcji metabolicznych. Pewna ilość wolnych rodników w organizmie jest niezbędna. Chronią one organizm przed bakteriami, wirusami, niszczą komórki zwyrodniałe. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy powstaje ich nadmiar. Wolne rodniki, w celu uzyskania brakujących elektronów, nieustannie atakują zdrowe komórki organizmu, a tym samym naruszają prawidołową działalność poszczególnych komórek i naczyń oraz powodują różne choroby. Mogą rozpocząć się niekontrolowane reakcje chemiczne, które stymulują rozwój patologicznego raka i innych chorób.

Pijąc wodę alkaliczną, organizm otrzymuje dodatkową ilość wolnych elektronów, które są zabierane przez rodniki wolne. Ze względu na właściwości antyoksydacyjne wody alkalicznej zdrowe komórki są chronione a system odpornościowy organizmu zostaje wzmocniony.

 

2. Alkalizuje organizm

ALKALICZNE WARTOŚCI pH = 8,5 - 9,5. Taka wartośc pH najbardziej odpowiada parametrom środowiska wewnętrznego organizmu. Środowisko wewnętrzne organizmu i płyny wewnętrzne, z wyjątkiem kwasu żołądka, są lekko alkaliczne. Najbardziej alkalicznymi są organizmy i krew noworodków (pH = 7,45). Niestety w procesie wzrostu i rozwoju organizm kwaśnieje. Zasadowość krwi zmniejsza się, nagromadzenie pozostałości kwasowych i związane z tym ryzyko chorób, rośnie. Niezbędne do zmniejszenia kwasowości minerały alkaliczne organizm może otrzymać tylko razem z żywnością i płynami.

W wodzie alkalicznej, jak mówi sama jej nazwa, oprócz jonów hydroksylowych znajdują się także  - wymagane do neutralizacji pozostałości kwasowych - jony metali alkalicznych (wapnia, magnezu, potasu, sodu), które organizm absorbuje najlepiej.
W wodzie alkalicznej nie ma jonów rozpuszczonych soli kwaśnych (chloru, siarki, fosforu, etc.), które pozostają w wodzie kwaśnej. Dlatego, codziennie pijąc wodę alkaliczną, organizm otrzymuje wystarczającą ilości minerałów alkalicznych, utrzymywane jest alkaliczne środowisko organizmu, zmniejsza się zakwaszenie organizmu, a tym samym wzmacnia się odporność organizmu na choroby.

 

3. Bezpośrednie absorbowanie

MNIEJSZE FORMACJE MOLEKULARNE. Cząsteczki wody alkalicznej są połączone w znacznie mniejsze formacje (5-6 cząsteczek) niż zwykłej wody pitnej (10-13 cząsteczek). Dlatego, woda alkaliczna od razu przechodzi przez błony komórkowe i jest bezpośrednio zaangażowana w procesy metaboliczne (organizm nie potrzebuje - nie zużywa - energii dodatkowej!). Woda z takimi właściwościami znacznie lepiej penetruje tkanki, usuwa nagromadzone w jelitach toksyny, nasyca komórki wodą, rozpuszcza najtrudniej osiągalne toksyny. Woda alkaliczna bardzo skutecznie neutralizuje i skrapla  skumulowane pozostałości kwasowe, które potem są łatwo usuwane poprzez nerki.

 

4. Bardziej ciekła

MNIEJSZE NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE. Napięcie powierzchniowe wody alkalicznej jest prawie dwa razy niższe niż wody z wodociągu. Oznacza to, że alkaliczna woda jest bardziej ciekła, „mokra”. Pamiętając, że krew – to nawet 90 % wody, łatwo zrozumieć, że dostarczając wystarczającą ilość wody alkalicznej, krew staje się bardziej ciekła. Jest to bardzo ważne, ponieważ gdy organizm zostaje zakwaszony, krew zagęszcza się, zakłóca się krążenie krwi, zwiększa się zagrożenie powstania skrzepów krwi. Pijąc wodę alkaliczną, krew naturalnie staje się bardziej ciekłą.

 

5. Więcej tlenu

ZWIĘKSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU. W wodzie alkalicznej dominują negatywne jony OH-, tj. w wodzie jest jedyny atom tlenu cząsteczki wody. Dlatego, pijąc wodę alkaliczną organizm otrzymuje dodatkową dawkę tlenu. A gdzie tlen, tam i życie, energia. Proces przemiany materii w dużym stopniu zależy od rodzaju środowiska, w którym odbywa się ten proces. W przypadku braku tlenu, węglowodany rozkładają się tylko częściowo, zaczyna się proces fermentacji. To jest bardzo ważne wiedząc, ze rak rozwija się w warunkach, w których proces przemiany materii odbywają się w środowisku z niską zawartością tlenu.

W ciągu ostatnich 30 lat świat fascynują wskaźniki zdrowia populacji Japonii, Korei Południowej. W tych krajach są wprowadzane nowoczesne technologie poprawy jakości wody i jej indykatorów biologicznych. W Japonii prawie co piąta rodzina używa wodę alkaliczną. Każdego roku ta ogromna grupa użytkowników wzrasta o jeszcze jeden milion. W Japonii i Korei Południowej istnieje pewna liczba szpitali, w których zamiast drogich leków i antybiotyków często używana jest jak woda alkaliczna, tak i woda kwaśna.

W szczególności należy zauważyć, że siłą napędową tej rewolucji zdrowia są nie firmy farmaceutyczne czy tez instytucje medyczne, a sami ludzie, którzy wybierają w jaki sposób najlepiej zadbać o swoje zdrowie.

„Od rozmów o zdrowiu nikt nie stał się zdrowszym. Zdrowie staje się realne, gdy w tym celu coś robimy” (Ian Blair Hamilton)

 

Powyższe parametry można zmienić na dwa sposoby:

1. Przy pomocy filtra jonizatora z kamieniami półszlachetnymi.

W filtrze-jonizatorze, w którym użyte są minerały półszlachetne, wcześniej przetworzone przy pomocy nanotechnologii na ceramikę: korale, turmalin, węgiel aktywowany z łupin orzechów kokosowych, krzemień, szungit. Wykorzystanie tych minerałów pozwala na powtórzenie efektu występującego w przyrodzie podczas tworzenia wód leczniczych. W głębinach ziemi, zalegają pokłady minerałów, które oddają wodzie jony ujemne oraz zmieniają jej pH z kwaśnego na zasadowy, co sprawia, że staje się lecznicza.

 

 

2. Przy pomocy jonizatorów wody (elektrolizerów).

W celu przeprowadzenia elektrolizy do naczynia (pojemnika, butelki, szklanki) wkładane są dwie elektrody.
Do jednej z nich podłącza się dodatni ładunek układu elektrycznego (anodę), do drugiej ładunek ujemny (katodę). Do naczynia wlewa się wodę. W celu lepszego przewodnictwa prądu dodaje się sól, na przykład kuchenną. Otrzymujemy: woda + sól = roztwór wodno-solny. Podczas przepuszczania prądu elektrycznego przez ten roztwór, jego neutralne cząsteczki rozpadają się na jony, które „biegną” w różne strony – jony dodatnie biegną do katody, jony ujemne – do anody. Przy tym zmieniają się fizyko-chemiczne parametry wody: obok anody gromadzą się tlenki – nadtlenek wodoru, ozon, atomowy tlen, jonowe pochodnych chloru. Ich roztwór - anolit zyskuje kwaśne pH i wysoki potencjał utleniania-redukcji (potencjał reakcji oksydacyjnej). Przy katodzie, natomiast zbierają się kationy i roztwór (katolit) zyskuje zasadowe pH i ujemny potencjał utleniania-redukcji.

Jonizatory występują w dwóch rodzajach:

- stacjonarne - do których wlewa się wodę

- przepływowe - podłączane do kranu wodociągowego.

W elektrolizerze stacjonarnym katoda i anoda znajdują się dość daleko od siebie. Parametry roztworów (anolitu i katolitu) zależą od czasu aktywacji.

Elektrolizery przepływowe podłączane są do kranu wodociągowego i posiadają kilka filtrów, w których woda jest wstępnie oczyszczana. Anoda i katoda w elektrolizerze przepływowym znajdują się blisko obok siebie. Woda aktywuje się w czasie przepływu pomiędzy nimi. Poniżej jest przedstawiony schemat elektrolizera przepływowego.